*** ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2564 ในรูปแบบ Online ***

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร จัดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2564 ในรูปแบบ Online ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และมีคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมแบบ Online ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยพร้อมเพรียง