สัญลักษณ์

โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร มีสัญลักษณ์เป็นตราดอกบัวสีชมพู ล้อมรอบด้วยตัว "อ" ซึ่งมีความหมายว่า ดอกบัวสีชมพู เป็นดอกไม้ที่สูงค่า นำมาบูชาพระพุทธเจ้าในครั้งพระพุทธกาลจนปัจจุบัน ซึ่งเปรียบได้กับเด็กซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่า สัญลักษณ์ "อ" หมายถึงโรงเรียนอนุบาล ที่จะช่วยกันดูแลอุ้มชูนักเรียนที่มีคุณค่านั้นก้าวหน้าต่อไปใช้อักษรย่อ อบ.กพ.

สีประจำโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร มีสีประจำโรงเรียนคือ สีฟ้า ขาว

เพลงประจำโรงเรียน

เพลงมาร์ช โรงเรียนอนุบากำแพงเพชร 

อนุบาลกำแพงเพชรเพริศพราว

ฟ้าขาวสกาววาวแววแกล้วกล้า

แหล่งเรียนรู้เชิดชูวิชา

เสริมสร้างปัญญาเมื่อยังเยาว์วัย

อนุบาลกำแพงเพชรพากเพียร

รักการเล่าเรียนล้ำเลิศวิไล

แหล่งปลูกฝังสร้างเสริมวินัย

สืบศิลป์ถิ่นไทยวิไลลักษณ์ศักดิ์ศรี

เราพร้อมเพียรพากผลเต็มที่

มุ่งมั่น “สามัคคีมีวินัยใฝ่เรียนรู้

เชิดชูสถาบัน” ดวงชีวันหมายมั่นเชิดชู

“ผู้รู้ดีคือผู้เจริญ” รุ่งเรืองจีรัง

อนุบาลกำแพงเพชรภาคภูมิ

เหมือนดังบัวตูมคลี่บานสะพรั่ง

แหล่งสร้างเสริมต่อเติมพลัง

สร้างสรรค์สุขสม สังคมชมเชิดชูฯ

 

Loading...