*** ข่าวประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง (COVID-19)การแสดงลำตัดกำจัดโควิดสิบเก้า อนุบาลกำแพงเพชร ***

ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร มอบหมายให้ครูลมัย มีขันหมาก หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป นำการแสดงศิลปะพื้นบ้านลำตัดไปแสดงบันทึกวิดีโอให้สำนักวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ในโครงการสร้างรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในชุดลำตัดกำจัดโควิด ขอขอบคุณท่านวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรที่ให้โอกาสนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรได้แสดงความสามารถ ขอขอบคุณ ผศ.สนั่น มีขันหมาก ท่านที่ปรึกษา ที่ช่วยประพันธ์เนื้อร้องในครั้งนี้ ขอชื่นชมเด็ก ๆ ทุกคนที่แสดงได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่แสดงทุกท่านมา ณ โอกาสนี้


แหล่งที่มา
คลิกที่นี่

คลิกที่นี่