*** ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร นักเรียนระดับชั้น ม.6 ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขัน Pre M1 & M4 วัชรวิทยา ปีการศึกษา 2563***

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เข้ารับเกียรติบัตรผู้สอบได้คะแนนรวม ลำดับที่ 1-30 และ Top ten แต่ละรายวิชาจากการสอบแข่งขัน ตามโครงการวัชรวิทยา Pre - M.1 จาก ดร. ไพชยนต์ ศรีม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ณ ห้องประชุมพูลเขียว โรงเรียนวัชรวิทยา โดยมีคุณครูเพียงตะวัน เครือยา ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คุณสาธิต ตันติสันติสม ประธานเครือข่ายผู้ปกครองและผู้ปกครองนักเรียน นำนักเรียนไปเข้ารับรางวัลในครั้งนี้.. ดังนี้
1.เด็กหญิงศลิษา จิตศรัญยูกุล รางวัลคะแนนรวม ลำดับที่ 3 ,TOP TEN รายวิชา คณิตศาสตร์ ลำดับที่ 2, TOP TEN รายวิชา วิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 2, TOP TEN รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ลำดับที่ 5
2.เด็กชายกฤตภาส วิบูลสวัสดิ์วัฒนา รางวัลคะแนนรวม ลำดับที่ 5 TOP TEN รายวิชา คณิตศาสตร์ ลำดับที่ 2
3.เด็กชายปุณณภพ สุขพร้อม รางวัลคะแนนรวม ลำดับที่ 6 ,TOP TEN รายวิชา ภาษาไทย ลำดับที่ 8 , TOP TEN รายวิชา วิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 8
4.เด็กชายชวภณ ตั้งปัญญพนต์ รางวัลคะแนนรวม ลำดับที่ 8, TOP TEN รายวิชา วิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 1ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม