พิธีไหว้ครู วันพฤหัสบดี ที่ 12 มิถุนายน 2557
ผลงาน "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" และ รางวัล Platinum อันดับ ๒ ระดับประเทศ
รางวัลชมเชย ระดับประเทศ สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗