๑๒ สิงหาคม
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
*** โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง Welcome To Anuban Kamphaengphet School ***แจ้งการใช้งาน ระบบสถานศึกษาปลอดภัย

มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

อ่านรายละเอียดข่าว คลิกที่นี่


ชมวีดีโอพิธีเชิดชูเกียรตินักเรียนยอดปัญญาวิชาการอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563

VTR นำเสนอโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 2564

คลิกที่นี่ เพื่อรับชมภาพเพิ่มเติม


คลิกที่นี่ เพื่อชำระเงินบำรุงการศึกษาออนไลน์

สร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง (COVID-19)การแสดงลำตัดกำจัดโควิดสิบเก้า อนุบาลกำแพงเพชร

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

เพลงเรียนรู้พอเพียงก่อความพอเพียง

เพลงพอเพียงพากเพียรเรียนรู้สัมฤทธิ์

ลิงค์การศึกษา