*** ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (MSP) ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(MEP) ***

ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (MSP) ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(MEP)
ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เดินให้กำลังใจผู้ปกครอง ซึ่งมารอกันแต่เช้าทุกคนน่ารักมากๆ ยิ้มแย้มแจ่มใส ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจโรงเรียนของเราดูแลบุตรหลานของท่านทุกคน ขอบคุณคุณครูที่ทำหน้าที่เป็นเวรรับสมัครนักเรียนในวันนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม