สัญลักษณ์

โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร มีสัญลักษณ์เป็นตราดอกบัวสีชมพู ล้อมรอบด้วยตัว "อ" ซึ่งมีความหมายว่า ดอกบัวสีชมพู เป็นดอกไม้ที่สูงค่า นำมาบูชาพระพุทธเจ้าในครั้งพระพุทธกาลจนปัจจุบัน ซึ่งเปรียบได้กับเด็กซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่า สัญลักษณ์ "อ" หมายถึงโรงเรียนอนุบาล ที่จะช่วยกันดูแลอุ้มชูนักเรียนที่มีคุณค่านั้นก้าวหน้าต่อไปใช้อักษรย่อ อบ.กพ.

สีประจำโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร มีสีประจำโรงเรียนคือ สีฟ้า ขาว

เพลงประจำโรงเรียน

เพลงอนุบาลรำลึก

ดอกนกยูงบานเด่นเดือนเมษา                สะดุดตาดอกใบแผ่ไพศาล 

นั่นแหละคือสัญลักษณอนุบาล               ดอกแสดเด่นชูก้านเขียวขจี 

เรานี้ดังพี่น้องปองรักใคร่                   สามัคคีร่วมใจกันเต็มที่ 

รักกันไว้ด้วยน้ำใจและไมตรี                      จากไปแล้วก็ยังมีใยสัมพันธ์ 

คราใดเห็นดอกนกยูงบาน                          เหมือนเป็นสัญญาเรียกขวัญ

อนุบาล อนุบาลจะรักกัน                    รักกันมั่นรักกันนิรันดร

Loading...