*** ข่าวประกาศโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เรื่องตารางการประเมินวัดความรู้พื้นฐาน และการสัมภาษณ์นักเรียนย้ายเข้าเรียน (ห้องเรียนพิเศษ-ห้องเรียนปกติ) วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 ***