ระบบสถานศึกษาปลอดภัย MOE SAFETY CENTER

*** ประกาศ ระบบสถานศึกษาปลอดภัย MOE SAFETY CENTER ***

การใช้งานสำหรับการแจ้งเหตุ


เราสามารถแจ้งเรื่องอะไรได้บ้าง?


สิ่งจำเป็นที่ควรมีในการบันทึกการแจ้งเหตุ


หากต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แจ้งไปแล้ว ต้องทำอย่างไร?


แจ้งเรื่องผ่านระบบจะเป็นความลับแค่ไหน


แล้วใครจะสามารถแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยได้บ้าง?


หมดปัญหา ปลอดภัยขึ้น เพียงแค่มี MOE Safety Center


หลังจากเหตุการณ์ที่แจ้ง ผู้รับผิดชอบแจ้งปิดเคสเรียบร้อย แล้วเราต้องทำอะไรต่อหรือไม่?


ถ้าเรื่องที่แจ้งไป สถานศึกษาไม่มีการดำเนินการแก้ไขต้องทำยังไง?


นักเรียนสมัครใช้งานแจ้งเหตุเข้าระบบ MOE Safety Center ต้องทำอย่างไร?


นักเรียนแจ้งเล่น ๆ เข้าสู่ระบบ จะเกิดอะไรขึ้น?


สิ่งจำเป็นที่ควรมีในการบันทึกการแจ้งเหตุ


ผู้ปกครองแจ้งได้ไหม

ประกาศ การทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

*** ประกาศ การทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565 ***ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2565

*** ข่าวประกาศโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เรื่องประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี2565 ***

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี2565


ประกาศ แนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

*** ประกาศ แนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ***

มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี2565

*** ข่าวประกาศโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เรื่องประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี2565 ***

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว