ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนย้ายเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

*** ข่าวประกาศโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนย้ายเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ***


เรื่องประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระหว่างปี ประจำปีการศึกษา 2563

*** ข่าวประกาศโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เรื่องประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระหว่างปี ประจำปีการศึกษา 2563 ***


ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

*** ข่าวประกาศโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ***


คลิกดูประกาศที่นี่

ประกาศ ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ (Online) ประจำปีการศึกษา2562

*** ข่าวประกาศโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เรื่อง ตรวจสอบผลการเรียน ออนไลน์(Online) ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ***


คลิกตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS ที่นี่

ประกาศ เรื่องตารางการประเมินวัดความรู้พื้นฐาน และการสัมภาษณ์นักเรียนย้ายเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษ-ห้องเรียนปกติ

*** ข่าวประกาศโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เรื่องตารางการประเมินวัดความรู้พื้นฐาน และการสัมภาษณ์นักเรียนย้ายเข้าเรียน (ห้องเรียนพิเศษ-ห้องเรียนปกติ) วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 ***