กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ดร.เนาวรัตน์ นาคพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

ณ ห้องประชุมพิสุทธิ์จงกลนี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 

 

DSC 0168

DSC 0148

DSC 0179

DSC 0246

 

ติดตามชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่

https://www.facebook.com/pg/abkppschool/photos/?tab=album&album_id=934628733396514

 

 

 

วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

                 วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30-09.00 น. ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติเมื่อเดือนมิถุนายน 2530
กำหนดให้ วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ อย่างแน่วแน่ในการรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ พิเศษต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน สำหรับการจัดกิจกรรมประจำปี 2561 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติดร่วมปลุกกระแสแสดงพลังต่อต้าน
ยาเสพติดด้วยการสวมเสื้อสีขาว พร้อมทั้งเผยแพร่คำขวัญ  "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด"
               ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ประจำปี 2561 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีกลุ่มบริหารงานทั่วไป นางสาวลมัย มีขันหมาก หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
คุณครูทัศนีย์ แถมสุข ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดหน้าเสาธงของโรงเรียน ได้แก่
               - กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (ขอขอบคุณสื่อสวยๆ ในการรณรงค์จากเครือองค์กรงดเหล้าจังหวัดกำแพงเพชร สคล.
และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร)
               - กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการแข่งขันกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
               - กิจกรรมออกกำลังกายต่อต้านยาเสพติด โดยวิทยากรพิเศษคุณครูมัธรี พุทธรักษา

                นอกจากกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรแล้ว เรายังมีนักเรียนตัวแทน คุณครูและรองผู้อำนวยการ นายสถาพร ชูอินทร์ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก ณ หอประชุมใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร 

 

25610626 000

25610626 019

25610626 020

25610626 007

25610626 012

25610626 010

25610626 011

ติดตามชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ 
https://www.facebook.com/pg/abkppschool/photos/?tab=album&album_id=904881283037926

 

วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2561

             26 มิถุยายน 2561 ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร พร้อมด้วย รองจันทนา เกษนุช รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
คุณครูปรียานาถ สุขสวัสดิ์ และคุณครูเตือนใจ มุสิกะปาน ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะครูภาษาไทย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ร่วมจัดกิจกรรมรำลึกถึงสุนทรภู่ ครูกวีเอกของโลก มอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันกิจกรรมวันสนุทรภู่ และชมการแสดงละครเวที เรื่อง พระอภัยมณี ตอน กำเนิดสุดสาคร จากคณะคุณครูฝึกสอนและคุณครูกฤษณพงษ์ มาน้อย ที่ฝึกซ้อมมาแรมปี เก็บภาพบรรยากาศ ความสุขความประทับใจ กลิ่นอายวัฒนธรรมไทยผสมผสาน

 25610626 014

25610626 013

25610626 015

25610626 008

25610626 016

25610626 017

25610626 021

 

ติดตามชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ 
https://www.facebook.com/pg/abkppschool/photos/?tab=album&album_id=904937063032348

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

 

ช่วงเช้าของวันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

โดยมีท่านผู้อำนวยการ ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ เป็นประธานในพิธี มีคุณครูและนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมพิธีนี้

ในพิธีการไหว้ครูในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนทุกคนระลึกถึงพระคุณของคุณครู

และการไหว้ครูยังเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของคุณครูโดยตรง

ทำให้นักเรียนมีความอ่อนโยน มีมารยาท เรียบร้อยตามวัฒนธรรมประเพณีไทย

 

DSC 0098

 

ติดตามชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/abkppschool/photos/?tab=album&album_id=893477734178281

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

วันที่่ 13 มิ.ย. 61 เวลา 08.00 น. ผู้อำนวยการ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

ถวายแด่พระสงฆ์ในการเข้าปริวาสกรรม วัดศรีมณีไพ

 

DSC 0187

ติดตามชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/abkppschool/photos/?tab=album&album_id=892617520930969