*** ประกาศ แนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ***

มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019