*** ข่าวรอบรั้วโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ***

รอบรั้วอนุบาล วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ (คุณครู ผอ.) ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายมนัส จันที ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
( ผู้ตรวจเวรประจำวัน ) ให้กำลังใจครูเวรประจำวันพฤหัสบดี โดยมี นางอุบล สิงห์ทอง หัวหน้าสายชั้น คณะครูและบุคลากรประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต้อนรับนักเรียน ดูแลความปลอดภัยจราจรโดย ครูพงษ์ศักดิ์ ไผ่ทอง และได้รับความร่วมมือจากงานจราจร สภ.เมืองกำแพงเพชร การดูแลความเรียบร้อยสวยงามและความสะอาด บริเวณโรงเรียน เขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมหน้าเสาธง กำแพงเพชรโมเดล กิจกรรม ASEAN GREETING และกิจกรรมกล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริต เรื่อง เบญจศีลข้อที่ 4 มุสาวาทา เวรมณี การไม่พูดปด ไม่โกหกพ่อแม่ ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดจาส่อเสียดให้ผู้อื่นเสี่ยมเสียชื่อเสียง


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม