*** ข่าวประกาศโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เรื่อง นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ดังลิ้งค์แนบ ***