*** ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร จดหมายข่าวรายวันฉบับที่ 79/2563 วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ***

โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธีรภัทร วงษ์วิกย์กรณ์ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ MSP

เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกำแพงเพชร ชนิดกีฬาว่ายน้ำ รุ่นอายุ 9-12 ปี

ได้รับรางวัล 2 เหรียญทองแดง ท่าฟรีสไตล์และได้ลำดับที่ 3 ของรุ่น 9-12 ปีภาพกิจกรรมเพิ่มเติม