*** ข่าวรอบรั้วโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ***

รอบรั้วอนุบาลวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ (คุณครู ผอ.) ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โดยมีนางสาวลมัย มีขันหมาก ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้ตรวจเวร เดินให้กำลังใจครูเวรประจำวันพุธ โดยมี นายปรีชา แก้วมาลากุล หัวหน้าสายชั้น คณะครู บุคลากรประจำสายชั้น ป.3 ต้อนรับนักเรียน การดูแลความปลอดภัยจราจร นำโดยครูพงษ์ศักดิ์ ไฝ่ทอง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากงานจราจร สภ.เมืองกำแพงเพชร การดูแลความสะอาดของนักเรียนสายชั้น ป.3 กิจกรรมหน้าเสาธง กล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริตโดยครูเวรประจำวันพุธมาให้ความรู้เรื่อง 1.ประชาสัมพันธ์ Math – Science Challenge (รอบชิงชนะเลิศ) 2.ให้ความรู้ศีล ข้อที่ 3 เกี่ยวกับนักเรียนเวลาไปเข้าห้องน้ำ แล้วไปแอบดูคนอื่น ซึ่งจะทำให้ผิดศีลในข้อนี้


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม