ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (MSP) ประจำปีการศึกษา 2560

 

1. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (MSP)   >>คลิก<<

 

2. บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (MSP)  >>คลิก<<

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

 

 1. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 >>คลิก<<