ประกาศมาตรฐานการศึกษา

ของโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

 

1. ปก มาตรฐานการศึกษา 2559

2. คำนำ

3. การกำหนดค่าเป้าหมาย

4. กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

5. ประกาศโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร + ลายเซ็น

6. มาตรฐานประกัน ปฐมวัย

 

icon rar

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด