256004272559 04 05

 

 

Loading images...
การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
รางวัลลูกโลกสีเขียว
คณะครูแสดงความอาลัยต่อในหลวงรัชกาลที่ 9
เตรียมการเปิดเทอม ปีการศึกษา 2/2559
ถวายพระกฐิน วัดหลองปลิง
แจกริบบิ้นไว้อาลัย
แจกริบบิ้นไว้อาลัย
ตารางสอบ O-net ป.6

 

โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

 

กิจกรรมนักเรียน

1พย59 การแสดงความจงรักภักดี ร.9

04 พฤศจิกายน 2559
1พย59 การแสดงความจงรักภักดี ร.9

  กิจกรรมการแสดงความจงรักภักดี รำลึกพระม...

30ตค59 ทำบุญทอดกฐิน ผ้าป่าสามัคคี วัดหนองปลิง

04 พฤศจิกายน 2559
30ตค59 ทำบุญทอดกฐิน ผ้าป่าสามัคคี วัดหนองปลิง

  ทอดกฐิน ผ้าป่าสามัคคี ผู้บริหาร คณะครู บุคล...

20ตค59 กิจกรรมแจกริบบิ้นดำไว้อาลัย

03 พฤศจิกายน 2559
20ตค59 กิจกรรมแจกริบบิ้นดำไว้อาลัย

  กิจกรรมแจกริบบิ้นดำไว้อาลัย   วันที่ 1...

8กค59 นักเรียนคนเก่งของเรา

08 กรกฎาคม 2559
8กค59 นักเรียนคนเก่งของเรา

  นักเรียนคนเก่งของเรา   1. เด็กชายธีรภั...

9มิย59 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

06 กรกฎาคม 2559
9มิย59 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

  พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559   ช่วงเช้า...

1กค59 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2559

06 กรกฎาคม 2559
1กค59 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2559

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2559   เช้าวันศุกร์...

16มิย59 กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

18 มิถุนายน 2559
16มิย59 กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

  ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันที่่ 16 มิ.ย. 59...

Untitled 2

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

 

25591229

English2

logo

เสรจแลว

 prakat

  

Untitled 2

ข่าวการศึกษาไทย

 

นักเรียนคนเก่งของเรา

 

1. เด็กชายธีรภัทร  วงษ์วิกกรณ์    ชั้น ป.1/5

รางวัลชนะเลิศ นักกีฬายอดเยี่ยมชาย อายุ 7ปี ลำดับที่ 5

การแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนต้านยาเสพติด นครสวรรค์-ตาคลีเซอร์กิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

 

2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  รุ่งน้อย   ชั้น ป.6/4

เด็กหญิงญัฐชลิตา  เขียวยิ่ง     ชั้น ป.6/4

เด็กชายพิสิทธิ์ชัย  สวรรค์ผาสุข    ชั้น ป.6/4

ได้ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับประถมศึกษา

ตามโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2559 ระดับภาคเหนือ

 

3. เด็กหญิงวนัฐจรา  ชาญเชี่ยว ชั้น ป.3/2

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง ตามแนว PISA ประเภทบุคคล

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

 

4. เด็กหญิงวรัมพร  แก้วเครือดำ  ชั้น ป.6

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแต่งกลอนสี่ ประเด็น ศิลปาชีพศิลปะเพื่อชีวิตและธำรงมรดกไทย

ประเภทบุคคล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

 

5. เด็กชายคุณาธิป  มีขันหมาก  ชั้น ป.6

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเขียนตามคำบอก ประเภทบุคคล

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

 

6. เด็กหญิงพิชญรัศม์  ภู่ทอง  ชั้น ป.6

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง ตามแนว PISA ประเภทบุคคล

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

 

7. เด็กชายกฤตภาส  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา   ชั้น ป.3/5

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Spelling Bee ประเภทเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ในการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ปี 2559

 

8. เด็กหญิงภัทรพร  วงศ์มะลิกุล  ชั้น ป.

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันSpelling Bee ประเภทเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ในการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ปี 2559

 

9. เด็กหญิงปริยาภัทร  เลาวหุวานนท์  ชั้น ป.6

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน พูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech

ประเภทเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ในการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ปี 2559

 

10. เด็กหญิงพิชฎา  หาญพจมาน  ชั้น ป.3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคัดลายมือ (ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ)

ประเภทบุคคล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

 

11. เด็กหญิงกนกลักษณ์  เฟื่องวานิชย์  ชั้น ป.3/5

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเขียนตามคำบอก

ประเภทบุคคล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

 

12. เด็กหญิงชนิกา  บัวสัมฤทธิ์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเด็น “เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยสู่ความรักชาติ”

ประเภทบุคคล  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

 

13. เด็กหญิงพรรณรัตน์  จันทร์พรหม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน เล่านิทาน Story Telling

ประเภทเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ในการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ปี 2559

 

14. เด็กชายกิตติทัช  ไพรสิงห์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Multi Skills Competition

ประเภทเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ในการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ปี 2559

 

15. เด็กหญิงกนกลักษณ์  เฟื่องวานิช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน Imprompromptu Speech

ประเภทเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ในการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ปี 2559

 

16. เด็กหญิงศดานันท์  ไพโรจน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคัดลายมือ (ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ)ประเภทบุคคล
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

 

2559070802

 

ติดตามชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/abkppschool/photos/?tab=album&album_id=544404265752298