รอบรั้วอนุบาล วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 รอบรั้วอนุบาล วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ (คุณครู ผอ.) ให้กำลังใจคุณครูเวรประจำวันศุกร์ ในการต้อนรับนักเรียน งานดูแลความปลอดภัยจราจร การดูแลความสะอาดของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การเข้าแถวหน้าเสาธง การฝึกความมีวินัย ความรับผิดชอบ นอกจากนี้คุณครู ผอ.ให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านอาคารสถานที่ กิจกรรมหน้าเสาธง คุณครูเวรประจำวันกล่าวถึงกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จัดขึ้นในเช้าวันนี้ .. https://www.facebook.com/pg/abkppschool/photos/?tab=album&album_id=1150452451814140&__xts__%5B0%5D=68.ARBlXtw2D4aONrK2FK5SP7B47QHJN6iVd5cyYEaxUhYf6QwKCuo74UrZR82faVb08tLt80C6QRo5ZGpSfdfaMN5h_Erumatv-ZQBJmdusX-Xh4wErdZ4zt9V2w-zpxcFnuh2tArwQObKXFcOjHGCQ1R6UxRmGieQ89XfAeCT73qcCi4rtRWp4oTd2r_bEcDQfyoeOeuKib9cZ_MNS66R_-M61EWx_TVCH1ntwkeyQCV0KTDDFFKTi1bfBlzLEVp4XL9UgbPutpEF47-NrwpdH0ARpwA2tZ0oOTijSGxRYTIFhAChvhBm7iLhoUr07tBE9TIvfOkoF3fVW_hNCx7qr8UVFEkVn0tfAEJPIQXMbD1wsQJthdxGQh7pmZOXi31_C6JO0QgdEOQthaf4-4kX2Pw7VCFl0ZR0zBwOAWloKErJxHBX6IaNlgPolK7jSubNk5K4lMIV8-5N34GEvvKD&__tn__=-UC-R