รอบรั้วอนุบาล วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ (คุณครู ผอ.) ให้กำลังใจครูเวรประจำวันพฤหัสบดี โดยมี นางอุบล สิงห์ทอง หัวหน้าสายชั้น คณะครูและบุคลากรประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต้อนรับนักเรียน ดูแลความปลอดภัยจราจรโดย ครูพงษ์ศักดิ์ ไผ่ทองและได้รับความร่วมมือจากงานจราจร สภ.เมืองกำแพงเพชร มีการดูแลความสะอาดของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ความสะอาดเรียบร้อย กิจกรรมหน้าเสาธง เรื่อง เบญจศีลข้อที่ 4 เว้นจากการพูดเท็จ คำหยาบ หรือพูดส่อเสียด รวมถึงการพูดให้คนแตกสามัคคีกันด้วย และการประชาสัมพันธ์เรื่องระมัดระวังห้ามเข้าเขตก่อสร้างพัฒนาโรงเรียน การเข้าแถวหน้าชั้นเรียน ฝึกความมีวินัย การรักษาความสะอาด ความรับผิดชอบ https://www.facebook.com/pg/abkppschool/photos/?tab=album&album_id=1144481905744528