*** ประกาศ แนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ***

มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019