*** ข่าวประกาศโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เรื่อง การชำระเงิน ผ่านระบบออนไลน์ ***