*** ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุบาลกำแพงเพชร สพฐ.เลื่อนการจับฉลากนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564***