*** ข่าวประกาศโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนย้ายเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ***