*** ข่าวประกาศโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เรื่องประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระหว่างปี ประจำปีการศึกษา 2563 ***