*** ข่าวประกาศโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เรื่อง ตรวจสอบผลการเรียน ออนไลน์(Online) ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ***


คลิกตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS ที่นี่