*** ข่าวประกาศโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เรื่องการรับนักเรียนย้ายเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563 ***