*** ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ร่วมปันสุข ปันน้ำใจ ต้านภัยโควิ (COVID-19)***

โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โดย ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดโครงการอนุบาลกำแพงเพชรปันสุข ปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด (COVID-19) โดยความร่วมมือร่วมใจของคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง ร่วมกันนำสิ่งของมาบริจาคเพื่อแบ่งปันความสุขช่วยเหลือเกื้อกูลกันยามเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากผู้ปกครองหรือท่านใดมีความประสงค์ต้องการจะแบ่งปันสุขด้วยการร่วมบริจาคกับตู้อนุบาลกำแพงเพชรปันสุข ปันน้ำใจต้านภัยโควิดเรียนเชิญบริจาคโดยการนำสิ่งของมาวางที่ตู้และลงชื่อในสมุดเล่มบริจาค...สำหรับผู้รับการแบ่งปันหรือผู้รับบริจาครับของแบบพอเพียงพอกิน..อย่าลืมนะคะหยิบไปแต่พอดี..หากท่านใดมีใส่ไว้แบ่งปัน..ขอร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกัน.เราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันค่ะ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม