*** ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ร่วมแสดงในงานไหว้พระวัดบรมธาตุ เพ็ญเดือน 3 ประจำปี 2563 ***

คืนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โดย ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นางสาวลมัย มีขันหมาก ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานทั่วไป นำนักเรียนร่วมแสดงในงานไหว้พระวัดบรมธาตุ เพ็ญเดือน 3 ในชุด สุขกันเถอะเรา ขับร้องโดย ด.ญ.พรินพร หิริโอ เพชรรัตน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และเพื่อนๆนักเรียนชั้นอนุบาล โดย มีครูพัชรียา แจ้งจิตร
ครูนารีรัตน์ เผ่าฟู และครูรัชกฤต อ่วมน่วม เป็นผู้ฝึกสอน
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม