วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ (คุณครู ผอ.) พร้อมด้วยนายสาธิต ตันติสันติสม ประธานเครือข่ายผู้ปกครองฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมปริวาสกรรมซึ่งมีเป็นจำนวนมาก โครงการเริ่มดำเนินการ ในวันที่ 14-23 มิถุนายน 2562 ณ วัดศรีมณีไพร (วัดลำมะโกรก) โดยมีตัวแทนพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป มารับบิณฑบาตในครั้งนี้ https://www.facebook.com/pg/abkppschool/photos/?tab=album&album_id=1150458298480222