วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสาวลมัย มีขันหมาก ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฯ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วย นางทัศนีย์ แถมสุข หัวหน้าโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดส่ง และคุณภาพ นมโรงเรียน ในโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีการศึกษา 2562