การบันทึกเทปการถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.2560 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ร่วมกันบันทึกเทปการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีทั้งหมด 11 คณะ ได้แก่

1. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โดยการนำของท่านผู้อำนวยการเกชา เดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั้ง 4 กลุ่มงาน และหัวหน้าสายทั้งทุกสายชั้น

IMG 7275

2. คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โดยการนำของคุณสาธิต ตันติสันติสม ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร และคณะ

IMG 7296

 

3.คณะครูช่วงชั้นปฐมวัย 4.คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 5.คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
IMG 73560 IMG 73790 IMG 73640

 

6.คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 7.คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 8.คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
IMG 72670 IMG 72930 IMG 7391012

 

 9.คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  10.คณะครูกลุ่มงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  11.คณะลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
IMG 72840 IMG 74120 IMG 74230