กิจกรรมการแสดงความจงรักภักดี รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

และแสดงความอาลัย รัชกาลที่ 9

 

โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรจะมีการจัดกิจกรรมการแสดงความจงรักภักดี รำลึกพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร
ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

โดยมีนายเกชา  เดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรเป้นประธานในพิธี กล่าวคำถวายราชาลัย
คณะผู้บริหาร ครู บุคลกร ผู้ปกครองและนักเรียน ยืนสงบนิ่งเพื่อเป็นการแสดงความอาลัย 89 วินาที
และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมวงดนตรีไทยและสากลของโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

 

IMG 1643

 

IMG 1606

 

IMG 1578

 

IMG 1657

 

IMG 1576